Slikar Srđan Cincar

Srđan Cincar

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-10
18.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 33x49 cm

Veličina slike sa ramom: 54x71...

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-14
24.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 45x60 cm

Veličina slike sa ramom: 67x82...

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-15
28.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 60x80 cm

Veličina slike sa ramom: 85x105...

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-16
28.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 60x80 cm

Veličina slike sa ramom: 86x106...

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-17
18.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 32x44 cm

Veličina slike sa ramom: 52x64...

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-18
18.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 32x45 cm

Veličina slike sa ramom: 47x59...

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-19
18.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 35x52 cm

Veličina slike sa ramom: 55x72...

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-20
22.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 38x53 cm

Veličina slike sa ramom: 58x73...

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-21
22.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 40x54 cm

Veličina slike sa ramom: 58x72...

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-22
22.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 40x50 cm

Veličina slike sa ramom: 65x75...

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-23
36.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 48x76 cm

Veličina slike sa ramom: 67x94...

Srđan Cincar - Ulje na platnu
Šifra: SC-24
32.000,00 RSD

Autor: Srđan Cincar

Tehnika: ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 49x68 cm

Veličina slike sa ramom: 71x90...