Slikar Miroslav Radović

Miroslav Radović

Miroslav Radović - MR-1
Šifra: MR-1
60.000,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 70x105 cm

Veličina slike sa ramom: 98x133...

Miroslav Radović - MR-2
Šifra: MR-2
60.000,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 70x105 cm 

Veličina slike sa ramom:...

Miroslav Radović - MR-24
Šifra: MR-24
28.000,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 50x60 cm 

Veličina slike sa...

Miroslav Radović - MR-26
Šifra: MR-26
34.000,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 50x70 cm 

Veličina slike sa...

Miroslav Radović - MR-33
Šifra: MR-33
26.000,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 50x65 cm 

Veličina slike sa ramom: 78x93...

Miroslav Radović - MR-35
Šifra: MR-35
9.500,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 27x35 cm 

Veličina slike sa ramom: 48x56...

Miroslav Radović - MR-36
Šifra: MR-36
9.500,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 27x35 cm 

Veličina slike sa ramom: 48x56...

Miroslav Radović - MR-37
Šifra: MR-37
9.500,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 27x35 cm 

Veličina slike sa ramom: 48x56...

Miroslav Radović - MR-45
Šifra: MR-45
9.500,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 25x35 cm 

Veličina slike sa ramom: 46x56...

Miroslav Radović - MR-46
Šifra: MR-46
9.500,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 25x35 cm 

Veličina slike sa ramom: 46x56...

Miroslav Radović - MR-47
Šifra: MR-47
9.500,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 25x35 cm 

Veličina slike sa ramom: 46x56...

Miroslav Radović - MR-48
Šifra: MR-48
9.500,00 RSD

Autor: Miroslav Radović

Tehnika: Ulje na platnu

Veličina slike bez rama: 25x35 cm 

Veličina slike sa ramom: 46x56...