Slikar Ljiljana Milinković

Ljiljana Milinković

Ljiljana Milinković - LJM-1
Šifra: LJM-1
48.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: kombinovana

Velicina slike bez rama: 60x80 cm

Velicina slike sa ramom: 78x98...

Ljiljana Milinković - LJM-11
Šifra: LJM-11
32.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 55x65 cm

Velicina slike sa ramom:...

Ljiljana Milinković - LJM-13
Šifra: LJM-13
48.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: kombinovana

Velicina slike bez rama: 62x75 cm

Velicina slike sa ramom: 80x93...

Ljiljana Milinković - LJM-14
Šifra: LJM-14
48.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 60x77 cm

Velicina slike sa ramom:...

Ljiljana Milinković - LJM-15
Šifra: LJM-15
48.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: kombinovana

Velicina slike bez rama: 58x78 cm

Velicina slike sa ramom: 79X99...

Ljiljana Milinković - LJM-17
Šifra: LJM-17
48.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: kombinovana

Velicina slike bez rama: 59x79 cm

Velicina slike sa ramom: 76x96...

Ljiljana Milinković - LJM-18
Šifra: LJM-18
35.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: kombinovana

Velicina slike bez rama: 50x70 cm

Velicina slike sa ramom: 68x88...

Ljiljana Milinković - LJM-19
Šifra: LJM-19
35.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: kombinovana

Velicina slike bez rama: 50x70 cm

Velicina slike sa ramom: 68x88...

Ljiljana Milinković - LJM-20
Šifra: LJM-20
35.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: kombinovana

Velicina slike bez rama: 50x70 cm

Velicina slike sa ramom: 68x88...

Ljiljana Milinković - LJM-21
Šifra: LJM-21
40.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: kombinovana

Velicina slike bez rama: 60x80 cm

Velicina slike sa ramom: 80x100...

Ljiljana Milinković - LJM-22
Šifra: LJM-22
35.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: kombinovana

Velicina slike bez rama: 55x70 cm

Velicina slike sa ramom: 82x96...

Ljiljana Milinković - LJM-23
Šifra: LJM-23
35.000,00 RSD

Autor: Ljiljana Milinković

Tehnika: kombinovana

Velicina slike bez rama: 55x70 cm

Velicina slike sa ramom: 76x91...