Slikar Kosovka Marinković

Kosovka Marinković

Kosovka Marinković - KM-11
Šifra: KM-11
28.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 50x60 cm

Velicina slike sa ramom: 72x82...

Kosovka Marinković - KM-22
Šifra: KM-22
18.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 30x40 cm

Velicina slike sa ramom: 51x61...

Kosovka Marinković - KM-23
Šifra: KM-23
18.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 30x40 cm

Velicina slike sa ramom: 51x61...

Kosovka Marinković - KM-31
Šifra: KM-31
28.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 50x60 cm

Velicina slike sa ramom: 76x86...

Kosovka Marinković - KM-32
Šifra: KM-32
24.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 40x50 cm

Velicina slike sa ramom: 66x76...

Kosovka Marinković - KM-34
Šifra: KM-34
16.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 27x35 cm

Velicina slike sa...

Kosovka Marinković - KM-35
Šifra: KM-35
16.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 27x35 cm

Velicina slike sa...

Kosovka Marinković - KM-36
Šifra: KM-36
16.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 27x35 cm

Velicina slike sa...

Kosovka Marinković - KM-39
Šifra: KM-39
16.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 27x35 cm

Velicina slike sa...

Kosovka Marinković - KM-40
Šifra: KM-40
16.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 27x35 cm

Velicina slike sa...

Kosovka Marinković - KM-41
Šifra: KM-41
16.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 27x35 cm

Velicina slike sa...

Kosovka Marinković - KM-42
Šifra: KM-42
28.000,00 RSD

Autor: Kosovka Marinković

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 50x60 cm

Velicina slike sa...