Slikar Ivana Nikić

Ivana Nikić

Ivana Nikić - Ulje na platnu
Šifra: ON-29
9.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 25x35 cm

Velicina slike sa ramom: 46x56...

Ivana Nikić - IN-41
Šifra: IN-41
24.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 40x60 cm

Velicina slike sa ramom: 63x83...

Ivana Nikić - IN-40
Šifra: IN-40
24.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 40x60 cm

Velicina slike sa ramom: 61x81...

Ivana Nikić - IN-39
Šifra: IN-39
24.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 40x60 cm

Velicina slike sa ramom: 61x81...

Ivana Nikić - IN-38
Šifra: IN-38
24.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 30x70 cm

Velicina slike sa ramom: 51x91...

Ivana Nikić - IN-37
Šifra: IN-37
24.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 30x70 cm

Velicina slike sa ramom: 53x93...

Ivana Nikić - IN-36
Šifra: IN-36
28.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 40x80 cm

Velicina slike sa ramom: 63x103...

Ivana Nikić - IN-35
Šifra: IN-35
28.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 40x80 cm

Velicina slike sa ramom: 63x103...

Ivana Nikić - IN-32
Šifra: IN-32
12.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 30x45 cm

Velicina slike sa ramom: 51x66...

Ivana Nikić - IN-3
Šifra: IN-3
9.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 25x37 cm

Velicina slike sa ramom: 47x57...

Ivana Nikić - IN-27
Šifra: IN-27
9.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 25x35 cm

Velicina slike sa ramom: 46x56...

Ivana Nikić - IN-24
Šifra: IN-24
28.000,00 RSD

Autor: Ivana Nikić

Tehnika: Ulje na platnu

Velicina slike bez rama: 40x80 cm

Velicina slike sa ramom: 59x99...